จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งมีอำเภอต่างๆรวม ๙ อำเภอ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯประมาณ ๗๓๕ กิโลเมตร สามารถเดินทางสู่จ.พะเยาได้สะดวกหลายทาง ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และโดยเครื่องบินก็ไม่ไกลนัก ซึ่งรอบๆจ.พะเยา มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

 

  ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอพาน ป่าแดด และเทิง
     
  ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดน่านที่อำเภอเมือง บ้านหลวงและท่าวังผา และแขวงชัยบุรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     
  ทิศใต้ ติดกับจังหวัดลำปางที่อำเภองาว จังหวัดแพร่ที่อำเภอสอง
     
  ทิศตะวันตก

ติดกับจังหวัดลำปางที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดเชียงราย

ที่อำเภอเวียงป่าเป้า

 

 


 

 

โดยรถยนต์ สามารถเลือกได้หลายเส้นทาง
  ๑. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง แล้วเข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 969 กิโลเมตร
     
  ๒. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ จนถึงพิษณุโลก แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ไปจนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ผ่านอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ผ่านอำเภอร้องกวาง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านอำเภองาว เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง ๗๘๒ กิโลเมตร
     
  ๓. สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้โดยใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา ระยะทาง ๗๘๒ กิโลเมตร
     
  ๔. อีกเส้นทางหนึ่งไกล้เคียงกับเส้นทางที่ ๓ จากกรุงเทพ – นครสวรรค์ – พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ – เด่นชัย – แพร่ – ร้องกวาง – สอง – เชียงม่วน – ดอกคำใต้ – พะเยา ระยะทางไกล้เคียงกับเส้นทางที่ ๒ และ ๓ เส้นทางที่ ๒, ๓ และ ๔ จะมีระยะทางสั้นกว่าเส้นทางที่ ๑ แต่เส้นทางจะคดเคี้ยวและแคบ ผู้ขับขี่จะต้องมีความชำนาญและใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษในการเดินทาง

 

 

 

รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯไปจ.พะเยา
มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-พะเยา ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร ๒ ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารแบบธรรมดาและปรับอากาศ
     
   

สอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.๑๔๙๐ www.transport.co.th

สยามเฟิร์สทัวร์ โทร. ๐-๒๙๓๖-๑๑๒๐

สมบัติทัวร์ โทร. ๐-๒๙๓๖-๒๔๙๕-๘

โชครุ่งทวีทัวร์ โทร. ๐-๒๙๓๖-๔๒๗๔-๖

 

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว

ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com

 

นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

     
การเดินทางโดยรถไฟ
จากกรุงเทพมหานครฯขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงไปลงที่จ.ลำปาง หรือ จ.เชียงใหม่ จองตั๋ว โทร. ๐๒ ๒๒๓๓๖๗๒ เมื่อถึงปลายทางแล้วต่อด้วยรถโดยสารไปจ.พะเยา ระยะทางจากลำปางไปพะเยา ๑๓๑ กิโลเมตร ระยะทางจากเชียงใหม่ไปพะเยา ๑๕๐ กิโลเมตร
   

การเดินทางโดยเครื่องบิน

จังหวัดไกล้เคียงที่จะเดินทางมาพะเยาสะดวกคือ เชียงใหม่ และ เชียงราย ซึ่งมีสายการบินมากมายในแต่ละวันที่บินมาเชียงใหม่และเชียงราย ทั้งการบินภายในประเทศและโดยตรงจากต่างประเทศ เหมาะสำหรับที่มีญาติหรือบริษัททัวร์ไปรับที่สนามบิน และสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถเช่าซึ่งมีเคาน์เตอร์อยู่ตามสนามบินทั้งสองแห่ง ระยะทางจากจ.เชียงใหม่ถึงพะเยา ๑๕๐ กิโลเมตร ระยะทางจากเชียงรายถึงพะเยา ๙๔ กิโลเมตร นับว่าสะดวกที่จะใช้การเดินทางโดยเครื่องบินอีกทางหนึ่ง